Gundam 00 - #68 Gundam Harute - Bandai HG 1/144 Model Kit

Bandai Hobby

$21.00 
SKU: BAS5058785

Gundam 00 - #68 Gundam Harute - Bandai HG 1/144 Model Kit