Hatsune Miku: Series SPM Figure - Hatsune Miku (Christmas 2019)

Sega

$24.99 
SKU: SG115-1036861

Hatsune Miku: Series SPM Figure - Hatsune Miku (Christmas 2019)