POP Pins: Naruto - Kakashia

Funko

$14.99 
SKU: NRPP0001

Sorry, this item is out of stock

POP Pins: Naruto - Kakashia